Tuuina mai manatu faaalia (Samoan - Feedback on the terms of reference)

Closed 24 Mar 2024

Opened 7 Feb 2024

Overview

Ua folafola e le Malo o Niu Sila le faalauteleina o faatulagana o aiaiga mo le Royal Commission of Inquiry COVID-19 Lessons Learned | Te Tira Ārai Urutā ma ua talosagaina le Suesuega e faatalanoa manatu o le mamalu o le atunuu, e fai ma sui o le malo, i tulaga tonu o fia talatalaina.

E talia ma le faafetai e le Malo tuualalo ma manatu o tulaga e ono faalautele i ai faatulagana o aiaiga mo le Suesuega.

What happens next

The opportunity to provide feedback on the terms of reference for the Royal Commission of Inquiry into COVID-19 Lessons Learned is now closed.

All feedback received will be provided to the Department of Internal Affairs, who will provide advice to the New Zealand Government ahead of any changes made to the terms of reference for the Inquiry. These changes may mean the Inquiry will investigate different areas of the COVID-19 response. 

You can keep up with the work of the Inquiry, including any changes to the terms of reference, by subscribing to our newsletter, visiting our website, or following the Inquiry on social media (Facebook and LinkedIn).

Public submissions have also closed. Thank you to everyone who shared their story with the Inquiry. The submissions we have received will be considered alongside other interviews conducted and evidence received to form the Inquiry’s final report.